ติดต่อร้าน
 


ที่ตั้ง: 110/17-23 ปากซอยเอกชัย 90 ถนนเอกชัย(เชิงสะพานเอกชัยตัดวงแหวน)
แขวงบางบอน   เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150

โทร
: 02-4150751  02-4152795  0 2-4162095  02-4169351 
โทรสาร
:  02-4158075 (auto)
Website: http://www.TandCmetal.com/
E-mail: tandcmetal@hotmail.com